Presse: Borgergruppe vil afskaffe racismeparagraffen

Netavisen Sameksistens.dk har skrevet en meget farvet og misforstået artikel om vores borgerforslag.

“Borgerlig-liberal redaktør i spidsen for et borgerforslag om total ret til at krænke andre og dermed starte ”livlig samfundsdebat”, skriver netavisens redaktion blandt andet.

Samtidig hæfter netavisen sig ved, at der ikke er “et ord om pli og god opdragelse, ej heller noget om naturlig høflighed over for medmennesket”.

Og så har netavisens redaktion svært ved at forstå, hvorfor vi er imod, at minoriteter tildeles særrettigheder, der beskytter dem mod ord, der kan opfattes som krænkende.

Til Sameksistens.dk og andre, der mener som dem, må vi bare slå følgende fast:

I et frit samfund med lighed for loven skal ingen tildeles særrettigheder. Så er vi sådan set ligeglade med jeres krænkede følelser. At blive krænket er et vilkår i et demokrati med en fri samfundsdebat. Hvis vi skulle ulovliggøre alle “krænkende” ytringer, ville inge kunne sige noget uden at ryge i fængsel.

Netavisens idéer om “pli” og “god opdragelse” handler ikke så meget om god opførsel, men mere om via totalitære indgreb i ytringsfriheden at tryne modstandere til at underkaste sig deres egen politiske overbevisning og opfattelse af verden. Det er intolerant og udemokratisk.

Racismeparagraffen hører ikke hjemme i et demokrati som det danske, og burde være afskaffet for længe siden. Nu har vi muligheden for langt om længe at afskaffe den. Lad os sammen gribe den mulighed.

Afskaf racismeparagraffen!

Læs hele artiklen her.