Derfor skal vi afskaffe racismeparagraffen

Med vores borgerforslag ønsker vi at afskaffe straffelovens paragraf 266 b, populært kendt som racismeparagraffen. 

Hvis du vil være med, kan du skrive under på borgerforslaget her.

Men hvorfor overhovedet afskaffe racismeparagraffen? Det er et rigtigt godt spørgsmål, som vi er blevet mødt med mange gange.

Her kommer derfor fem gode grunde til at afskaffe racismeparagraffen. Der er selvfølgelig mange andre argumenter, men disse fem er nogle af de vigtigste.

1.

Ytringsfriheden er en helt fundamental menneskerettighed, der bør gælde for alle. Det bør stå enhver frit for at kommunikere sine tanker til omverdenen, som vedkommende har lyst til.

Det betyder også, at ytringsfrihed bør gælde for alle ytringer – også dem, som andre kan finde diskriminerende, krænkende eller forkastelige. Når vi med racismeparagraffen kriminaliserer visse ytringer, vælger vi at tage ytringsfriheden fra en gruppe mennesker.

Dermed tager vi en grundlæggende menneskerettighed fra dem. Vi mener, at menneskerettigheder – også ytringsfriheden – skal gælde alle og ikke kunne gradbøjes.

2.

Samtidig afskrækker racismeparagraffen en fri og åben debat. Når befolkningen er klar over, at man kan risikere bøde- eller fængselsstraf alene for at sige det “forkerte”, har det en afskrækkende effekt på mange.

Det betyder, at folk bliver tvunget til at udøve selvcensur. Konkret kan det betyde, at man ikke tør ytre sine holdninger offentligt, eller at man helt opgiver at deltage i debatten. Det er endvidere problematisk, at sandhedsværdien er ligegyldig, når det kommer til ytringer, der skal dømmes efter racismeparagraffen.

Dermed afskæres befolkningen fra ilde hørte sandheder. For samfundsdebatten som hele er racismeparagraffen yderst skadelig, da den skaber tabuer og gør, at visse emner ikke kan diskuteres med den åbenhed og frihed, der skal til for at finde frem til de bedste løsninger for vores samfund.

3.

Idéen med racismeparagraffen er i høj grad at yde en særlig beskyttelse til forskellige minoriteter – det være sig på baggrund af race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Dermed giver man særrettigheder til visse grupper i samfundet, og det bryder med det i et frit samfund altafgørende princip om, at alle borgere bør have lige rettigheder, være lige for loven og at ingen skal favoriseres eller forskelsbehandles. Dette princip indgår i stort set alle menneskeretlige erklæringer, herunder FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948.

4.

Racismeparagraffen har længe eksisteret i en eller anden form. Helt siden 1939 faktisk. Historisk set har der desværre været en tendens til, at paragraffens bestemmelser er blevet udvidet, så den udøver stadigt mere vidtgående indgreb i ytringsfriheden og den frie debat. Paragraffen dækker nu meget bredere end blot racisme.

Samtidig har der i de sidste ti år været en voldsom stigning i antallet af anmeldelser, sigtelser og domfældelser efter paragraffen.

Således blev 24 danskere i 2010 sigtet for overtrædelse af racismeparagraffen, mens kun én blev kendt skyldig. I 2019 var antallet af sigtelser steget til 48, mens hele 12 danskere blev dømt skyldige efter paragraffen. I samme periode steg antallet af anmeldelser efter paragraffen fra 31 til 168. Dermed udgør racismeparagraffen en stadigt større trussel mod ytringsfriheden.

På den baggrund mener vi, at det er på tide at trække en streg i sandet og afskaffe paragraffen, inden det blot bliver værre.

5.

Vi er – som langt de fleste andre danskere – store modstandere af racisme og andre former for diskrimination. Samtidig mener vi dog, at en racismeparagraf er et meget dårligt værktøj i kampen mod diskrimination.

Med racismeparagraffen forsøger man blot at gemme problemerne væk i stedet for at gøre noget ved dem. Det løser ingenting. I stedet tror vi på, at en robust beskyttelse af ytringsfriheden og en fri, livlig samfundsdebat er det bedste værn mod diskrimination.

På den måde kan vi debattere med dem, der har diskriminerende holdninger, og forhåbentligt overtale dem til det bedre. Skal vi leve sammen i et multikulturelt, multietnisk og multireligiøst samfund som det danske, er det nødvendigt med en større mangfoldighed af ytringer – ikke en mindre.

Det var fem af de mest centrale grunde til at afskaffe racismeparagraffen. Der er mange andre gode grunde, og i den kommende tid vil vi gennemgå disse her på vores hjemmeside og på Facebook og Twitter, hvor du også kan følge og støtte vores kampagne for at afskaffe racismeparagraffen.

Hvis du efter at have læst dette føler dig overbevist, så kan du skrive under på vores borgerforslag via knappen herunder. Det tager kun et minuts tid, men det er guld værd for ytringsfrihedskampen.

Tak!